Brug 185P in de Noordhollandschkanaaldijk over de Pieter Weersloot bij het Slochter.

<


>