Stoofbrug, brug 214 in de Stoofsteeg over de O.Z. Achterburgwal.Deze noodbrug doet dienst tijdens de renovatie van brug 214, die er voorheen aldus uitzag.Onderstaande foto's werden gemaakt op 10 mei 2021, toen de brug verdwenen was.
Deze vaste brug voor voetverkeer is genoemd naar de Stoofsteeg, waarin zij ligt.
Deze steeg heet waarschijnlijk zo, omdat hier enkele eenkamerwoninkjes stonden, waar behoeftige lieden woonden.
Stove (in het Duits Stube) betekent kamer.
Caspar Commelin noemde deze brug de Stoofsteegbrug.
Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.