Stoofbrug, brug 214 in de Stoofsteeg over de O.Z. Achterburgwal.Tijdens de langdurige renovatie van de Stoofbrug wordt deze brug vervangen door de MX3D-brug,
die op 15 juli 2012 door Koningin Maximá geopend werd en die tot 2023 dienst zal doen.
Van 2013 tot 2019 werd de Stoofbrug vervangen door onderstaande noodbrug.

Onderstaande foto werd gemaakt op 10 mei 2021 toen deze noodbrug verdwenen was.
Begin juli 2021 werd hier de MX3D-brug geplaatst

De in renovatie zijnde Stoofbrug zag er rond 2008 aldus uit.


Deze vaste brug voor voetverkeer is genoemd naar de Stoofsteeg, waarin zij ligt.
Deze steeg heet waarschijnlijk zo, omdat hier enkele éénkamerwoninkjes stonden,
waar behoeftige lieden woonden. Stove (in het Duits Stube) betekent kamer.
Caspar Commelin noemde deze brug de Stoofsteegbrug.

Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.