Een brug in het Volkstuinenpark Ons Lustoord aan de Verbindingsweg.