Paerlduiker, brug 91 in de Kattenburgergracht over de Kattenburgervaart.

Deze duiker ontleent zijn naam aan de brouwerij "De Paerl",
die in het midden van de zeventiende eeuw op Wittenburg door Reinst en Grootenhuizen werd gebouwd.
Een vroegere naam was Paerlbrug.
Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.