Kattenburgerbrug, brug 274 in het Kattenburgerplein over de Nieuwe Vaart.Foto van Jacob Olie uit 1899.Ansichtkaart.Nog een ansichtkaart.

Deze basculebrug is genoemd naar de meest westelijke van de drie Oostelijke Eilanden.
Dit eiland werd al met de naam Kattenburg aangeduid voor de bedijking en bebouwing in de tweede helft van de zeventiende eeuw.
Een verklaring voor deze naam is tot op heden niet gevonden.

Een gevecht tussen patriotten en koningsgezinde Bijltjes op deze brug in 1787.De brug tijdens een bezoek van Koningin Wilhelmina in 1901.Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.