Klaartje de Zwarte-Walvischbrug, brug 1925 in het centrale deel van het Oosterpark.

Hieronder staat een foto van Carian Hulzebos, de naamgeefster van deze brug.


Klaartje de Zwarte-Walvisch (1911-1943) was een mantelnaaister, die aan de Tweede
Oosterparkstraat 245 huis in Amsterdam-Oost woonde. Ze werd daar opgepakt in maart 1943
en naar de Hollandsche Schouwburg vervoerd. Ze besloot toen een dagboek bij te houden,
waarin ze beschrijft wat zich daar allemaal heeft afgespeeld. Later deed ze hetzelfde in kamp
Vught. Haar dagboek eindigt op 4 juli 1943, toen ze op transport ging naar het
vernietigingskamp Sobibor, waar ze twee weken later vermoord werd.
Haar dagboek, dat werd uitgegeven onder de titel 'Alles ging aan flarden' is van groot
historisch belang, omdat dit een van de weinige ooggetuigenverslagen is van de
verschrikkingen in de Hollandsche Schouwburg en in kamp Vught. Het is misschien wel het
belangrijkste dagboek uit deze periode, na dat van Anne Frank natuurlijk.
Omdat ze in de directe omgeving van het Oosterpark woonde en daar ongetwijfeld veel heeft
rondgelopen, is deze brug een goede plek om haar te eren en met haar de vele andere Joodse
bewoners, die uit de Oosterparkbuurt zijn weggevoerd.


Zo zag brug 1925 eruit voor de renovatie in 2017 met de piramide op de achtergrond.


Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.