In de eerste Oranjesluis.Hieronder een foto van een gemaal dat vanaf de openining van de Oranjesluizen
in 1892 tot 1943 dienst gedaan heeft bij de verversing van het Amsterdamse water.