Doelensluis, brug 220 in de Nieuwe Doelenstraat over het Rokin.


Onderstaande door Piet Kramer ontworpen 'Duiventil' is sinds 1992 te bewonderen op de Jacob Heinenbrug.Deze vaste brug ontleent haar naam aan de Kloveniersdoelen.
De doelen waren plaatsen waar de schuttersgilden bijeenkwamen en waar zij oefenden in het schieten op een doel.
Deze doelen hadden hun zetel bij de toren Svych Utrecht (op de plaats van het huidige Doelenhotel)
Zij oefenden op het terrein van het Oude Nonnenklooster (terrein Binnengasthuis).
Een eerdere versie van de Doelensluis werd Doelenbrug genoemd, zoals te zien is op de kaart van Cornelis Antonisz uit 1544.
Een oudere onofficiŽle naam voor deze brug was Leeuwenbrug vanwege een leeuwenbeeldje dat er in de zestiende op te vinden was.
Op de kaart van Pieter Bast (1597) heette deze brug Roobrug, omdat ze toen rood geschilderd was.
Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.