Brug 1365 tussen de Pannerdenstraat en het Remmerdenplein.