Brug 2176 in Park Frankendael.Deze brug had tot 2016 het nummer 2312.