Brug naar een aanlegsteiger in de Passeerdersgracht.