Brug 1362 in de Peursumstraat over de Passewaaigracht.