Angenietje Swarthofbrug, brug 67 in de Leidsegracht over de Prinsengracht.

De naam van deze brug staat symbool voor alle vrouwen, die zich als min ontfermden
over de duizenden vondelingen in het nabijgelegen Aalmoezeniersweeshuis.
Angenietje Swarthof was rond 1800 één van deze minnen en ze verzorgde in totaal 126 vondelingen.
Tegelijk met deze brugnaam werd ook de Abel Weetnietbrug benoemd,
die symbool staat voor de talloze weeskinderen van het Aalmoezeniersweeshuis.

Tot 5 juli 2016 stond deze brug onofficieel bekend als Kleine Brouwerssluis,
waarschijnlijk vanwege de vele brouwerijen, die Amsterdam vroeger rijk was.
Sindsdien is deze naam komen te vervallen.

Zie ook Grote Brouwerssluis, brug 62.
Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.