Beudekerbrug, brug 122 in de Prinsengracht over de Leidsestraat.


Frans Beudeker (1815-1897) was directeur van het Stads-bestedelingenhuis voor mensen die niet voor zichzelf konden zorgen.
'Hij gaat naar Beudeker' was in de negentiende eeuw een uitdrukking voor iemand die op zorg was aangewezen.
Het Stads-bestedelingenhuis werd later omgebouwd tot het Paleis van Justitie, dat zich vlak naast deze brug bevindt.
Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.