Brug 365 in Ransdorp over de Weersloot.
Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.