Brug 1750 achter de kerk van Ransdorp over de Weersloot.