Zandhoeksbrug, brug 316 in de Zandhoek over de Realengracht.


Deze dubbele ophaalbrug is genoemd naar de Zandhoek.
Op deze hoek van de Westelijke Eilanden mocht volgens een Keur van 1634 de zandmarkt gehouden worden.
Hieronder staat een foto van Emel van Moerkerken, waarschijnlijk uit de jaren '50.

Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.