Wiltzanghmetrobrug, brug 1661 in de spoorbaan over de Wiltzanghlaan.