Carrascometroviaduct, brug 1662 in de spoorbaan over het Carrascoplein.