Veertien bruggen in Ruigoord.

Bovenstaande foto's zijn gemaakt op 7 maart 2020. Onderstaande foto's dateren uit 2011.