Brug naar een aanlegsteiger aan de Schipholdijk in het Amsterdamse Bos.