Soesterbergmetrobrug, brug 1625 in de Geinlijn bij de Soesterberghof.