Brug 992 in de Schellingwouderbreek bij de Breekstraat.