Brug 991 in de Schellingwouderbreek bij de Breekstraat.