Seinewegspoorbrug Zuid in de spoorbaan over de Seineweg.