Seinewegspoorbrug Noord in de spoorbaan over de Seineweg.