Brug 1873 in de Sint Bernhardpas bij het Mont Blancplein.