Twee bruggen in de Natuurtuin Slatuinen aan de Slatuinenweg.