Vijftien duikers in Volkstuinenpark Sloterdijkermeer aan de Sloterdijkerweg.