Brug 1952 in de Sloterdijkerweg onder de spoorbaan.