23 bruggen in Volkstuinenpark Sloterdijkermeer aan de Sloterdijkerweg.