Brug 725 in de Heemtuin van het Sloterpark.
Op de Bruggenlijst is het nummer 725 gegeven aan deze brug, waarop dit nummer ook duidelijk leesbaar aangegeven staat.
Op de Grote Kaart van City Data heeft men desondanks nummer 725 aan een steiger van het Sloterparkbad gegeven,
die op de Bruggenlijst het nummer 1819 heeft .
Op de waaromvraag heeft tot nu toe niemand van de gemeente een antwoord kunnen geven
en er is ook geen bereidheid getoond om deze fout te herstellen.