Twee bruggen in de Heemtuim van het Sloterpark.Op bovenstaande brug staat het nummer 725 en op onderstaande brug het nummer 726.
Beide nummers zijn op de site van City Data verplaatst naar twee steigerbruggen in het Sloterparkbad.