Akerschutsluis, sluis 102 in de Slotervaart bij de Ringvaart Harlemmermeer.