Snoekjesbrug, brug 289 in de Snoekjessteeg over de Snoekjesgracht.

Deze vaste brug is genoemd naar de Snoekjessteeg, welke haar naam ontleent aan Jan Pieters Snoeck,
die hier in 1595 een huis liet bouwen met een snoek in de gevel.
Oorspronkelijk waren de namen dan ook Snoekssteeg, Snoeksgracht en Snoeksbrug.
Later is het verkleinwoord in deze namen geslopen.
Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.