Boogbrug, brug 566 ten noorden van de Springbaan in het Amsterdamse Bos.


Deze brug ontleent haar naam aan haar nogal ronde vorm.