Minervapassage tussen het Gustav Mahlerplein en het Zuidplein door het Station Amsterdam Zuid.

Deze passage is vernoemd naar de nabijgelegen Minervalaan.

Klik hier voor een wikipedia artikel over deze passage.