Twintig steigerbruggen aan de even zijde van de Da Costakade.