31 steigerbruggen aan de oneven zijde van de Da Costakade.