Brug 1386 in de Steenderenstraat over de Stoutenburgergracht.