Brug in de Subangstraat over de Haarlemmertrekvaart.
Bovenstaande foto's zijn genomen op 13 juli 2020, onderstaande foto dateert van januari 2020.