John Rädeckerbrug, brug 1916 in de Th.K.van Lohuizenstraat over het Lozingskanaal.Johannes Anton (John) Rädecker (1885-1956) was een Amsterdamse beeldhouwer,
die vooral bekend is van zijn bijdrage aan het Nationaal Monument op de Dam
In de omgeving van deze brug zijn de straten vernoemd naar architecten en beeldhpouwers, dus vandaar.
Nadat Cilly Jansen in 2017 namens Archief Grimmon met succes brug 1915 voor Ad Grimmon had aangevraagd,
lukte het haar ook brug 1916 toegewezen te krijgen aan zijn jeugdvriend John Rädecker met wie hij veel samenwerkte.
Aangezien de bruggen 1916 en 1915 in elkaars verlengde liggen, zijn beide companen hier met elkaar verenigd.

Klik hier voor een wikipedia artikel over John Rädecker.


Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.