Tjepmaspoorbrug, brug 97S in de spoorbaan over het Tjepmapad bij het AMC.Bovenstaande foto's zijn gemaakt op 7 juni 2019, onderstaande foto in 2011.