Uyllanderbrug, brug 2007 in de Overdiemerweg over het Amsterdam-Rijnkanaal.De naam van deze door Wim Quist ontworpen boogbrug verwijst naar de polder de Uyllanden in Diemen-Noord.
Op 29 oktober 2012 fungeerde deze brug als achtergrond bij de presentatie van het regeerakkoord
door Mark Rutte en Diederik Samsom met als motto 'Bruggen slaan'.Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.