Ernst Cahn en Alfred Kohnbrug, brug 401 in de Van Woustraat over het Amstelkanaal.Deze brug uit 1926 is ontworpen door Piet Kramer.
Zij is genoemd naar de compagnons Ernst Cahn (1889-1941) en Alfred Kohn (1890-1945),
die tijdens de Tweede Wereldoorlog een ijssalon hadden aan de Van Woustraat 149.
Hun ijssalon met de naam Koco vormde het middelpunt van een verzetsgroep.
Nadat deze groep verraden was, werd Ernst Cahn als eerste verzetsstrijder gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte.
Alfred Kohn overleed in het concentratiekamp Auschwitz.
De film 'De IJssalon' is op deze gebeurtenissen gebaseerd.Ernst Cahn.Alfred Kohn.

Aan de pui van hun voormalige ijssalon aan de Van Woustraat 149 is deze plaquette aangebracht.Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.