Van der Sande Lacostebrug, brug 2180 tussen Volkstuinencomplex Klein Dantzig en Park Frankendael.

De roestvrijstalen toegangspoort is ontworpen door AnneMarie van Splunter.

Op de naambordjes staat abusievelijk het brugnummer 141 in plaats van 2180.

De intitiatiefnemer van deze brug is Henk Timmerman.
Op 6 mei 2017 werd deze brug geopend.Hieronder staat een foto van de voorganger van deze brug.Cornelis Marinus van der Sande Lacoste (1815 - 1887) was een bioloog, die als
één van de eersten Amsterdamse korstmossen verzamelde en bestudeerde.
Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.