Achttien poortbruggen tussen de Antonio Vivaldistraat en De Boelelaan.