Drie bruggen bij de Westrandweg bij de Grote Braak.