Twee bruggen in het Volkstuinenpark Nieuwe Levenskracht aan het Voorlandpad.