Voormalige spoorbrug 4P in de Oostenburgergracht over de Nieuwe Vaart.Deze spoorbrug, die verbinding gaf met de Rietlanden, werd in 1934 aanbesteed,
tegelijk met de ernaast gelegen Dageraadsbrug. Zij werd gesloopt in 2013